инженер-конструктор

ОТДЕЛ

инженерен

ОПИТ

с опит/без опит

ЗАПЛАТА

2000 - 3500 BGN

КРАЕН СРОК

30/08/2020
bending-job.PNG
masa-cherteji-1.jpg
Capture.PNG

позицията

  • Разработка на 3D модели, техническа документация за производство, подробна технология и инструкции за производство на нови и текущи изделия

  • Ръководене на производството на пилотни (мострени) изделия, извършване на конструктивни и технологични промени, с цел оптимизация на производствения процес

  • Намиране на иновативни технологични решения, изготвяне на предложения за закупуване на оборудване, подбор на оптимални материали за производство

идеалният кандидат

  • Висше образование – Технология на машиностроенето

  • Професионален опит на сходна позиция - предимство

  • Отлични умения за проектиране на 3D модели на CAD софтуери

  • Отлични умения за изготвяне на техническата документация

  • Владеене на английски език – писмено и говоримо

  • Комуникативни умения и способност за работа в екип

софтуерни умения

pngwave.png
*уменията за работа с посочените софтуери са препоръчителни. Приемаме кандидати с опит с подобни софтуерни пакети.

езикови умения

български* -основен език
английски - задължителен
*отворени сме към кандидатури от кандидати, които не говорят български език.